Игри

Информация за страница Застраховки

   Правенето на застраховки е сред обичайните дейности за много хора, които всеки ден посещават офисите на компаниите, разположени на много места в големите градове. По-точно е да се каже, че сключваме застрахователни договори, клаузите на които ни гарантират получаването на парични или други обезщетения в случай на неблагоприятно за нас развитие на нещата. Именно поради тази причина, за да покрием щетите в случай на бедствие, е много желателно да имаме застраховка Гражданска отговорност, Живот и някои други, които са добре известни. За съжаление не са малко хората, които остават това на заден план и в крайна сметка не полагат нужните усилия да се подсигурят. При такива случаи обаче е вероятно да изпаднем в такова положение, при което се налага да покриваме разходите от собствения си джоб. От друга страна, някои видове застраховане са със срок от година или дори доживот, което ни гарантира незабавно покриване на щети, пропуснати ползи и пр.

    Застраховки се правят за различни неща, най-често за нашите собствени автомобили. Всеки ден по пътищата стават злополуки, някои от които завършват фатално за една от двете страни. При това положение няма начин близките на пострадалите или загиналите да не настояват за обезщетение, което е винаги под формата на парични суми. Но ако на пръв поглед това изглежда справедливо и в реда на нещата, то има много тънкости и детайли, непознаването на които е възможно да ни изиграе лоша шега и така да не получим сумата от застрахователното дружество. На първо място при всяко ПТП, независимо какви моторни превозни средства са замесени в него, се издават определени документи, които трябва да четем внимателно. МВР е институцията, която се заема с констативен протокол, акт при ПТП и другите необходими документи. На базата на това, което съдържат, всяка една от страните може да предяви претенции, но има строго определени правила, които не позволяват да се надяваме на повече, отколкото трябва. Така например Гражданска отговорност не покрива всички щети, но сред изплащаните са съдебните разноски, пропуснатите ползи и други. За да сме сигурни, че ще спечелим делото, е препоръчително да се обърнем към застрахователен адвокат.

    Такова юридическо лице работи всеки ден по дела със застраховки и много добре познава процедурите, които се извършват. За щастие в страната, включително и в по-малките населени места, дейността и услугите си предлагат много адвокати, които срещу съответната такса са готови да станат защитници на замесените в някакво дело по застраховане. В редица случаи пък хората се обръщат към юристите единствено и само с молба за консултиране по даден казус – тогава е възможно таксата за услугата да е по-малка. Не само автомобилите, но и имотите ни подлежат на застраховане. Така, ако се стигне до изключително неприятното за всички обитатели наводнение или пожар, застрахователната компания покрива размера на щетите, без да се налага ние да плащаме цялата сума от собствения си джоб. Много семейства не отдават голямо значение на застраховките, но по този начин рискуват да попаднат в ситуация, в която няма как да им се помогне.

eXTReMe Tracker